Συχνές ερωτήσεις

1. Με ποιόν τρόπο γίνομαι μέλος του Δικτύου Αποφοίτων Alumni του τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ.;

Θα πρέπει να εγγραφείς καταχωρώντας το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου καθώς και τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Διδακτορικό) που έχεις ολοκληρώσει.

Οι υπηρεσίες του Δίκτυου Αποφοίτων Alumni είναι δυνατόν να διακοπούν για μεμονωμένα άτομα που αποδεδειγμένα προσπαθούν να δημοσιεύσουν προσβλητικό, κακόβουλο ή παραπλανητικό περιεχόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, αποκλείεται ή/και διαγράφεται ο αντίστοιχος λογαριασμός του αποφοίτου.
Αν ο λογαριασμός σου αποκλειστεί ή διαγραφεί, δεν έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μέλους της σελίδας ξανά, παρά μόνο εάν σου επιτραπεί από το Δίκτυο Αποφοίτων Alumni του τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ.. Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις τις γενικές υπηρεσίες της σελίδας ως απλός ανώνυμος επισκέπτης.
Ο απόφοιτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που θα καταχωρήσει στο προφίλ του στο Δίκτυο Αποφοίτων Alumni του τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ.. Η Γραμματεία του Τμήματος διατηρεί μόνο την ευθύνη της ορθότητας των στοιχείων σχετικά με τις Σπουδές.
Ο απόφοιτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρεί σε οποιοδήποτε σημείο του παρόντα ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που παρέχει ο απόφοιτος στο Δίκτυο Αποφοίτων Alumni του τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ. δεν θα πρέπει να:
  • Είναι ψευδείς
  • Παραπλανούν τα υπόλοιπα μέλη
  • Είναι αντίθετες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Περιέχουν κακόβουλο κώδικα
Ο διαχειριστής του Δίκτυου Αποφοίτων Alumni και η γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ. ελέγχουν όλες τις πληροφορίες που καταχωρείς, σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας. Παράλληλα, εφόσον αυτό θεωρηθεί σκόπιμο, ο διαχειριστής του ιστοτόπου ή η γραμματεία ενδέχεται να επεξεργαστεί ή να διαγράψει πληροφορίες που παραβιάζουν την "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας" του ιστοτόπου ή την κείμενη νομοθεσία.
Το Δίκτυο Αποφοίτων Alumni του τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ. ενδέχεται να επεξεργαστεί στατιστικά τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων/πληροφοριών που καταχωρούν οι απόφοιτοι με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και μόνο στην περίπτωση που ο απόφοιτος επιθυμεί να συμμετέχει - σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας που εκείνος επιλέγει στο προφίλ του - σε τυχόν έρευνες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.
Η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση περιεχομένου της σελίδας δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Δικτύου Αποφοίτων Alumni του τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ..
To Δίκτυο Αποφοίτων Alumni του τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ. προστατεύει και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν εισάγει οι απόφοιτοι σύμφωνα με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους όρους χρήσης του, όπως σημειώνεται στην "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας" του ιστοτόπου.
Τα προσωπικά δεδομένα των αποφοίτων δεν διαβιβάζονται για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Αρκεί η απόστολή σχετικού αιτήματος στο alumni-icsd@aegean.gr, κάνοντας χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία ο απόφοιτος έχει εγγραφεί στο δίκτυο. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αποφοίτου καθώς και όλα τα Προγράμματα Σπουδών που έχει ολοκληρώσει (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Διδακτορικό) και για τα οποία έχει δημιουργήσει προφίλ.
Η διαδικασία διαγραφής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος 7 έως 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.